Doula Alicja Nowaczyk

Kim jest DOULA

Doula (z greckiego) to kobieta „która służy”. Współcześnie jest to osoba, która udziela niemedycznego, fizycznego, emocjonalnego i informatycznego wsparcia kobiecie rodzącej. Wspiera matki i ich rodziny od momentu ciąży, aż do połogu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa. 


Doula rozumie fizyczne i emocjonalne aspekty porodu, wspiera rodzącą w realizowaniu jej własnej wizji tego wydarzenia. Nie stanowi „konkurencji” dla męża lub innej bliskiej osoby – może pomóc jej w jak najlepszym wspieraniu rodzącej.

Badania wykazują, iż obecność douli skraca czas trwania porodu, zmniejsza ryzyko interwencji oraz pozwala łatwiej odnaleźć się kobiecie w nowej roli. 

Więcej na temat douli przeczytasz na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku oraz na Stowarzyszenia DOULA w Polsce, które od 2011 r. zrzesza doule z Polski.

Wykonanie: WEBNIS 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.